• Фото Видео
  • 25.02.2024
  • Блог
Защо повечето ретро портрети са мрачни
Защо повечето ретро портрети са мрачни

Да разглеждате ретро снимки е любопитно и доста интересно занимание. Ако го правите, то вероятно сте забелязали, че на старите фотографии всички хора са застинали в сериозни физиономии. Или поне на повечето от тях е така – липсва каквато и да е усмивка и дори опит за такава. Това е доста необичайно и дори странно за съвременните схващания …
Сега е някак си задължително хората да се усмихват, когато ги снимат за спомен. По време на снимки се чуват командите „зеле“, „cheese“, или каквото и да е там, но винаги с едничката цел всички да грейнат в усмивки. Защо предците ни не са го правили?

Позирането за снимки било дълъг процес
Останалите ни в наследство стари фотоси от края на 19-ти век и началото на 20-ти са пълни с хора, гледащи сериозно, чак мрачно. Според изследователите на този период, основната причина е техническа. Хората били принудени да стоят без да помръдват дълго време, когато се налагало да им правят портретни снимки. С тогавашните фотографски средства не е имало как нещата да се случват мигновено, както е днес. Никой не би устоял да задържи лицевите си мускули изопнати в усмивка в продължение на минути.
Има и друг един факт. По това време стоматологичните грижи дотолкова са липсвали, че едва ли някой е искал да запечата за поколенията беззъбата си усмивка. Съществува и още по-шокираща причина. Практика било близки и роднини да се снимат със своите покойници. Така наречената посмъртна фотография, която напълно отшумява още в началото на 20-ти век, е оставила доста образци на една странна и напълно неприемлива днес традиция.

Усмихнатите хора били подозрителни
Културните различия често са в основата на редица събития, които за мнозина са учудващи и напълно необясними. Именно с културни особености в отделните краища по света, историци и социолози обясняват сериозните фото портрети. Някъде усмивката се възприемала за приятелска и добронамерена, докато другаде се считала за неприемлива, дори подозрителна.
За тогавашния елит усмивката пък се свързвала с идиотско поведение, характерно за простолюдието. Докато това схващане битувало, хората демонстрирали превъзходство и добро възпитание, като запазвали ледено изражение пред фотографа.
Колкото и известни причини да има, след всяко вглеждане в портретни снимки от минала епоха остава загадката какво точно се крие зад усмивката или липсата и.

Коментари към тази статия